Müştəri davamlı olaraq, etiraz edirsə, nə etmək lazımdır? (2 cavab seçin)