×

No entry is registered for key 's_user_id'


Danışıqlar zamanı həmsöhbətiniz zarafatyana irad bildirirsə və bununla irəli sürdüyünüz arqumentləri alt-üst edirsə, o hansı danışıq taktikasıdır?