Sadiq müştərinin xüsusiyyətlərini əks etdirən 2 cavabı seçin.